Výročná členská schôdza

posted in: Oznamy | 0

P o z v á n k a  n a  V Č S  K S T LL

 

Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka Vás pozýva na Valné zhromaždenie KST LL – výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 2. februára 2018 o 1700 hod. v Dome kultúry v Lietavskej Lúčke.

 

Program:

1600 – 1700 hod – premietanie video záznamov, fotografií s turistickou tematikou

1700                       – otvorenie VČS, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

–   správa o činnosti KST LL za rok 2017

– správa o hospodárení za rok 2017

– správa Kontrolnej rady KST LL

–   správa mandátovej komisie

– správa volebnej komisie

– diskusia

– návrh a schválenie uznesenia

– záver rokovania VČS

– občerstvenie – kapustnica

– voľná diskusia a pokračovanie premietania video záznamov a fotografií

 

Vážení členovia KST LL, prineste si členské preukazy a peniaze na členské známky:

Veková kategória nominálna hodnota Veková kategória nominálna hodnota
Základné vrátane poistenia 10,00 € Dôchodcovia 70 rokov a viac 4,00 €
Deti do 15 rokov 4,00 € ZŤP 4,00 €
Študenti okrem externistov 6,00 € Známka na podporu chát 7,00 €
Dôchodcovia do 69 rokov 6,00 €    

 

V roku 2018 sa uskutočnia nasledovné hlavné turistické podujatia:

3.3.2018 Makov: turisticko-lyžiarsky zájazd.

Suma 5 € sa bude vyberať priamo na výročnej členskej schôdzi. Pozvánka bude na web stránke KST LL.

12.5.2018 Sklabiňa – travertínové jazierka a Turčianske Teplice:

Suma 5 € sa bude vyberať priamo na výročnej členskej schôdzi. Pozvánka bude na web stránke KST LL

26.5. – 27.5.2018 Orava – Babia hora a Pilsko (záloha 25 €/člen, 30 €/nečlen).

Na uvedené turistické podujatie sa môžete prihlásiť a zaplatiť zálohu na výročnej členskej schôdzi.

14.7.2018 Skalka pri Kremnici – via ferrata:

Suma 5 € sa bude vyberať priamo na výročnej členskej schôdzi. Pozvánka bude na web stránke KST LL

14.9. – 16.9.2018 Slovenský kras – jesenný výlet (záloha 50 €/člen, 60 €/nečlen).

Na uvedené turistické podujatie sa môžete prihlásiť na výročnej členskej schôdzi. Zálohu je potrebné uhradiť do 30. júna 2018 na účet OTP banka: IBAN SK 8252000000000005744666 /5200. Do poznámky uveďte svoje meno.

 

Občerstvenie vo forme domácich výrobkov ako koláče, posúchy, tyčinky a pod. sú vítané.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť

 

výbor KST Lietavská Lúčka

Leave a Reply