Členské známky 2020

posted in: Oznamy | 0

Výkonný výbor KST Lietavská Lúčka oznamuje členom, že členskú známku na rok 2020 je treba zaplatiť na účet do 31. decembra 2019.
Číslo účtu : OTP banka  IBAN SK82 5200 0000 0000 0574 4666
Do poznámky uveďte svoje meno.

Známky sa rozdajú na Výročnej členskej schôdzi KST Lietavská Lúčka dňa 14. februára 2020.

Pozn.
Peniaze za známku môžete dať aj osobne Zdenke Šottníkovej alebo Danke Rosinčinovej.

Treba dodržať termín!

Veková kategória

nominálna hodnota

Základné vrátane poistenia

11,00 €

Deti do 15 rokov

5,00 €

Študenti okrem externistov

7,00 €

Dôchodcovia do 69 rokov

7,00 €

Dôchodcovia 70 rokov a viac

5,00 €

ZŤP

5,00 €

Leave a Reply