Klub Slovenských turistov Lietavská Lúčka, Občianske združenie

Lúčanská 193/16, 013 11 Lietavská Lúčka

IČO 37815067

e mail: info@kstll.eu

Výkonný výbor :
predseda
Danka Rosinčinová, rosincinova@azet.sk 0907 282 356

podpredseda:
Ján Klučka, janklucka16@gmail.com 0905 463 178
tajomníčka:
Zdenka Šottníková, zdenkasottnikova@gmail.com 0915 996 281
Členovia výboru:
Stanislav Bellan, sbellan19@gmail.com 0905 583 306
Milan Januš, milan.janus@post.sk 0908 149 500
Lýdia Loncová, lydia.loncova@gmail.com 0911 837 054
Lýdia Poláčková, polacek@bestweb.sk 0904 274 380
Petra Šebová, sebova.peta@gmail.com 0907 577 511
Tibor Czebe, tczebe@gmail.com 0911 544 303
Július Lonc, julius.lonc@gmail.com 0902 921 599
Kontrolná rada :
predseda Kontrolnej rady :
Milada Kodajová m.kodajova@gmail.com 0907 969 029
Beáta Mikušíková – člen KR
Peter Jantulík – člen KR
Náhradníci :
Jozef Majíř
Helena Majířová helenamajirova@gmail.com 0905 497 114