Plán podujatí KST Lietavská Lúčka na rok 2024

Mesiac                Podujatie                                                                          Vedúci

Január

01.01.          Novoročné stretnutie na Lietavskom hrade – 47. ročník                  Výbor KST LL

06.01.          Trojkráľový výstup na Kamenité                                                     Dočár Štefan

06.01.          Zimný výstup na Čipčie – 48. ročník                                               Lonc Július

27.01.          3. ročník Zimný prechod Martinskou ferratou                                  Klučka Ján

Február

02.02.          Výročná členská schôdza KST LL                                                  Výbor KST LL

03.– 04.02.  Babia hora s KTW Bielsko Biala – 10. ročník                                 Klučka Ján

podľa počasia Lyžiarsko-turist. stopa – Liet. Lúčka – Turie-

Višňové – Lietavská Lúčka                                                                               Lonc Július

24.02.          Zimný prechod Kunerad – Martinské hole-Martin – 51. ročník          Výbor KST LL

Marec

02.03.          Žiarska dolina – lyžiarsko-turistický zájazd                                     Výbor KST LL

16.03.          Festival „Vysoké hory“ – 29. ročník                                                Klučka Ján

23.03.          Strážov pri Zliechove – rozlúčka so snehom                                    Výbor KST LL

29.03.          Súľovské skaly                                                                             Majířová Helena

Apríl

06.04.          Hoblík pri Višňovom.                                                                     Výbor KST LL

13.04.          Otvorenie jarnej turistickej sezóny Liet.hrad                                    Výbor KST LL

27.04.          Memoriál Štefana Jureckého – 46. ročník Výstup na Žibrid              Výbor KST LL

Máj

11.05.          Ploská a Borišov                                                                           Výbor KST LL

  1. – 26.05. Dolná Orava (jarný výlet) Výbor KST LL

Jún

– .06.           Dámska jazda –                                                                            Spišiaková Janka

– .06.           Pánska jazda –                                                                             Lonc, Czebe

  1. – 30.06. 57. zraz vysokohorských turistov –Tatranská Lomnica Klučka Ján

Júl

06.07.          Letný výstup na Kľak – 34. ročník                                                  Klučka Ján

20.07.          Chata pod Suchým                                                                       Bellan Stanislav

August

September

07.09.          12. ročník – Pamätný výstup na Veľký Rozsutec                             Klučka Ján

  1. – 15.09. Slovenský raj – juh (jesenný výlet) Výbor KST LL

28.09.          Výstup na Budzogáň L. Svinná – 24. ročník                                    Šottníková Zdenka

Október

05.10.          Čipčie – ukončenie let. sezóny                                                       Výbor KST LL

19.10.          Čistenie turistických chodníkov                                                      Výbor KST LL

November

09.11.          Skalky                                                                                          Výbor KST LL

December

07.12.          Výstup na Sivý vrch – 47. ročník                                                   Klučka Ján

14.12.          Vychádzka za vianočnou vetvičkou                                                Majířová Helena

31.12.          Borgová skala                                                                              Výbor KST LL