Výkonný výbor :

 • predseda:Danka Rosinčinová
 • podpredseda: Ján Klučka
 • tajomníčka: Zdenka Šottníková

Členovia výboru:

 • Stanislav Bellan
 • Milan Januš
 • Lýdia Loncová
 • Lýdia Poláčková
 • Petra Šebová
 • Tibor Czebe
 • Július Lonc

Kontrolná rada :

 • Milada Kodajová – predseda KR,
 • Beáta Mikušíková – člen KR
 • Peter Jantulík – člen KR

Náhradníci :

 • Jozef Majíř
 • Helena Majířová

 

Správa web stránky:

 • Stanislav Bellan