Výročná členská schôdza 08022019

posted in: Oznamy | 0

P o z v á n k a  n a  V Č S  K S T LL

Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka Vás pozýva na Valné zhromaždenie KST LL – výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 8. februára 2019 o 1700 hod. v Dome kultúry v Lietavskej Lúčke.

Program:

1600 – 1700 hod – premietanie videozáznamov, fotografií s turistickou tematikou

1700                       – otvorenie VČS, voľba mandátovej a návrhovej komisie

–   správa o činnosti KST LL za rok 2018

– správa o hospodárení za rok 2018

–   správa Kontrolnej rady KST LL

–   správa mandátovej komisie

– diskusia

– návrh a schválenie uznesenia

– záver rokovania VČS

– občerstvenie – kapustnica

– voľná diskusia a pokračovanie premietania videozáznamov a fotografií

 

Vážení členovia KST LL, prineste si členské preukazy:

 

Veková kategória nominálna hodnota Veková kategória nominálna hodnota
Základné vrátane poistenia 11,00 € Dôchodcovia 70 rokov a viac 5,00 €
Deti do 15 rokov 5,00 € ZŤP 5,00 €
Študenti okrem externistov 7,00 € Známka na podporu chát 7,00 €
Dôchodcovia do 69 rokov 7,00 €    

 

V roku 2019 sa uskutočnia nasledovné hlavné turistické podujatia:

2.3.2019 Jasenská dolina: turisticko-lyžiarsky zájazd.

Suma 5 € sa bude vyberať priamo na výročnej členskej schôdzi. Pozvánka bude na web stránke KST LL.

11.5.2019 Blatnický hrad a Turčianske Teplice

Suma 5 € sa bude vyberať priamo na výročnej členskej schôdzi. Pozvánka bude na web stránke KST LL

1.6. – 2.6.2019 Strážovské vrchy – Pružina (záloha pri nahlásení 25 €/člen, 30 €/nečlen ).

Na uvedené turistické podujatie sa môžete prihlásiť a zaplatiť zálohu počas výročnej členskej schôdze.

29.8. – 1.9.2019 Západné Tatry – Roháče – jesenný výlet (záloha 100 €/člen,

120 €/nečlen).

Zálohu je potrebné uhradiť do 30. júna 2019 na účet OTP banka: IBAN SK 8252000000000005744666 /5200. Do poznámky uveďte svoje meno.

Občerstvenie vo forme domácich výrobkov ako koláče, posúchy, tyčinky a pod. sú vítané.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor KST Lietavská Lúčka

Leave a Reply