Bežkársky okruh Zástranie 12012019

posted in: Príspevky | 0

Zúčastnili sa 4 členovia KST LL a iný bežkári. Dobré snehové podmienky, len nás po trase otravovali debili na snežných skútroch, ktorí ničili stopu. tu si už každý idiot robí čo chce…

Charakteristika:
Obľúbená okružná trasa v blízkosti mesta v peknom lesnatom prostredí. Výhľady v prvej a záverečnej časti. Prístup zo Žiliny autobusom MHD č.27 (odchod zo zástavky Hurbanova 10:16), na konečnú zastávku alebo motorovým vozidlom pred Roľnícke družstvo Zástranie.
Dĺžka: 12 km
Celkové prevýšenie: 190 metrov
Od roľníckeho družstva (580 m.n.m.) vystúpime po červenej značke k TIM Pod Kučerovkou (1,3 km/ 654 m.n.m.). Cestou výborné výhľady najmä na Krivánsku Fatru. Vľavo
po zelenej značke pohodlne pasienkami a lesom k lyžiarskemu vleku nad chatou po Veľkým Ostrým (3,8 km/ 635 m.n.m.). Nad vlekom sa stočíme vpravo dolu do protismeru na
neznačenú zvážnicu vedúcu vysokým lesom. Po nej obvykle v dobrej stope miernym klesaním a stúpaním na rázcestie (6,25 km/ 630 m.n.m.). Vľavo výhľad na Ľadonhoru.
Základná trasa smeruje ďalej vpravo po zvažnici, ktorá vyúsťuje z lesa až povyše kaplnky medzi Horným Vadičovom a Kotrčinou Lúčkou (7,8 km/575 m.n.m.). Vystupujeme šikmo
svahom pasienkami 260 metrov až na červenou značený chodník, prichádzajúci zo sedla a kaplnky nad Kotrčinou Lúčkou. Ďalším stúpaním po chodníku pokračujeme do
vysokého lesa (9,0 km/655 m.n.m.). Lesnou cestou až k TIM Pod Kučerovkou (10,0 km/654 m.n.m.). Nasledujúci zjazd je vhodné orientovať vpravo na lúky, ktorými zozjazdujeme
na poľnú cestu. Klesáme do jej sedla, z ktorého pokračujeme:
a) Po ceste stúpaním späť na červenú značku, po nej okolo oplotenia k Roľníckemu družstvu Zástranie (12,0 km/580 m.n.m.).
b) Zo sedla odbočíme vpravo na polia, nimi zostúpime na dolný koniec Zástrania a krátkym peším výstupom na konečnú zastávku MHD.
Skrátený okruh (9,6 km)
Po rázcestie na zvažnici (6,25 km/630 m.n.m.) ako na pôvodnej trase. Z ráscestia vpravo do lesa podľa značiek na stromoch. Postupujeme po užšej lesnej ceste, z ktorej krátkym
výšvihom vpravo vystúpime z lesa na červenú značku (6,6 km/655 m.n.m.). Po červenej značke k TIM Pod Kučerovkou a do Zástrania.

Leave a Reply