Členské známky 2022

posted in: Príspevky | 0

Členské známky na rok 2022

 

15 €       základný, vrátane poistenia

10 €      študenti, okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov, max. do 26 rokov)

             a dôchodcovia do 69 rokov, vrátane poistenia

5 €       deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP,

            vrátane poistenia

 

Percento rozdelenia členských príspevkov:

40%  klub/odbor KST            40% ústredie           20% regionálna rada KST

 

Peniaze za známky posielajte do 31. januára 2022. Uveďte do poznámky meno a priezvisko.

IBAN : SK82 5200 0000 0000 0574 4666

Leave a Reply