Výročná členská schôdza 18.3.2022

posted in: Príspevky | 0

Ddňa 18. marca 2022 o 1700 hod. sa konala výročná schôdza v Dome kultúry v Lietavskej Lúčke.

Výročná členská schôdza sa uskutočnila za účasti 72 členov z celkového počtu 123.

Program:

1600 – 1700 hod – premietanie video záznamov, fotografií s turistickou tematikou

1700                          – otvorenie VČS, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie

–  správa o činnosti KST LL za rok 2021

–  správa o hospodárení za rok 2021

–  správa Kontrolnej rady KST LL

–  správa mandátovej komisie

–  voľby predsedu, členov a náhradníkov VV a členov Kontrolnej rady

–  správa volebnej komisie

–  diskusia

–  návrh a schválenie uznesenia

–  záver rokovania VČS

–  občerstvenie – kapustnica

–  voľná diskusia a pokračovanie premietania video záznamov a fotografií

V roku 2022 sa uskutočnia nasledovné autobusové turistické podujatia:

26.3.2022                 Veľká Rača – rozlúčka so snehom

14.5.2022                 Harmanecká jaskyňa a Turčianske Teplice

28.5. – 29.5.2022     Strážovské vrchy – jarný výlet

15.9. – 17.9.2022     Cerová vrchovina – jesenný výlet

 

Na uvedené turistické podujatie sa môžete prihlásiť na výročnej členskej schôdzi. Zálohu je potrebné uhradiť na účet ČSOB banka: IBAN SK21 7500 0000 0040 3008 3888.

Do poznámky uveďte svoje meno.

 

výbor KST Lietavská Lúčka

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *