Brigáda OÚ LL 052023

posted in: Príspevky | 0

Brigády sa zúčastnilo 15 dospelých a 2 deti.

Veľká vďaka patrí všetkým zúčastneným.

Leave a Reply