Výročná členská schôdza 08022019

posted in: Príspevky | 0

Výročná členská schôdza  K S T LL

Výročná členská schôdza sa konala dňa 8. februára 2019 o 1700 hod. v Dome kultúry v Lietavskej Lúčke.

Program:

1600 – 1700 hod – premietanie videozáznamov, fotografií s turistickou tematikou

1700                       – otvorenie VČS, voľba mandátovej a návrhovej komisie

–   správa o činnosti KST LL za rok 2018

– správa o hospodárení za rok 2018

–   správa Kontrolnej rady KST LL

–   správa mandátovej komisie

– diskusia

– návrh a schválenie uznesenia

– záver rokovania VČS

– občerstvenie – kapustnica + kvalitné vína

– voľná diskusia a pokračovanie premietania videozáznamov a fotografií do neskorých nočných hodín.

Could not load the album!

správa o činnosti za rok 2018 :

http://kstll.eu/wp-content/uploads/2019/02/Sprava-o-cinnosti-KST-LL-za-rok-2018.pdf

 

Leave a Reply