Výročná členská schôdza

posted in: Príspevky | 0

P o z v á n k a  n a  V Č S  K S T  LL

 

Klub slovenských turistov Lietavská Lúčka Vás pozýva na Valné zhromaždenie KST LL – výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 14. februára 2020 o 1700 hod. v Dome kultúry v Lietavskej Lúčke.

 

Program:

1600 – 1700 hod – premietanie videozáznamov, fotografií s turistickou tematikou

1700                        –  otvorenie VČS, voľba mandátovej a návrhovej komisie

–  správa o činnosti KST LL za rok 2019

–  správa o hospodárení za rok 2019

–  správa Kontrolnej rady KST LL

–  správa mandátovej komisie

–  diskusia

–  návrh a schválenie uznesenia

–  záver rokovania VČS

–  občerstvenie – kapustnica

–  voľná diskusia a pokračovanie premietania videozáznamov a fotografií

 

Vážení členovia KST LL, prineste si členské preukazy:

 

Veková kategória nominálna hodnota Veková kategória nominálna hodnota
Základné vrátane poistenia 11,00 € Dôchodcovia 70 rokov a viac 5,00 €
Deti do 15 rokov 5,00 € ZŤP 5,00 €
Študenti okrem externistov 7,00 € Známka na podporu chát 7,00 €
Dôchodcovia do 69 rokov 7,00 €    

 

 

V roku 2020 sa uskutočnia nasledovné hlavné turistické podujatia:

7.3.2020  Čičmany  turisticko-lyžiarsky zájazd

Suma 10 € sa bude vyberať priamo na výročnej členskej schôdzi. Pozvánka bude na web stránke KST LL.

16.5.2020  Harmanecká jaskyňa a Turčianske Teplice

Suma 10 € sa bude vyberať priamo na výročnej členskej schôdzi. Pozvánka bude na web stránke KST LL.

30.5. – 31.5.2020  Tribeč (záloha pri nahlásení 50 €/člen, 60 €/nečlen, 25 €/dieťa).

Na uvedené turistické podujatie sa môžete prihlásiť a zaplatiť zálohu počas výročnej členskej schôdze.

8.8.2020  Ferrata Liptovské Revúce

Suma 10 € sa bude vyberať priamo na výročnej členskej schôdzi. Pozvánka bude na web stránke KST LL.

12.9. – 15.9.2020  Orlické hory – jesenný výlet (záloha  90 €/člen, 100 €/nečlen, 45 €/dieťa).

 

Zálohu je potrebné uhradiť do 30. júna 2020 na účet OTP banka: IBAN

SK82 5200 0000 0000 0574 4666. Do poznámky uveďte svoje meno.

 

 

Občerstvenie vo forme domácich výrobkov ako koláče, posúchy, tyčinky a pod. sú vítané.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

 

Výbor KST Lietavská Lúčka

Leave a Reply