Výročná členská schôdza 2024

posted in: Príspevky | 0

Výročná členská schôdza, sa konala dňa 2. februára 2024 o 17 00 hod. v Dome
kultúry v Lietavskej Lúčke.
Program:
16 00 – 17 00 hod – premietanie video záznamov, fotografií s turistickou tematikou
17 00 – otvorenie VČS, voľba mandátovo-návrhovej komisie

– správa o činnosti KST LL za rok 2023
– správa o hospodárení za rok 2023
– správa Kontrolnej rady KST LL
– správa mandátovo – návrhovej komisie
– diskusia
– návrh a schválenie uznesenia- záver rokovania VČS
– občerstvenie – kapustnica

Na schôdzi boli za dlhoročnú činnosť odovzdané Zlatý a Strieborný odznak KST zaslúžilým členom Stanislavovi Bellanovi a Tiborovi Czebemu.

Prítomným členom sa odovzdali členské známky platné pre rok 2024.
V roku 2024 sa uskutočnia nasledovné hlavné turistické podujatia:
2.3.2024 Žiarska dolina – lyžiarsko-turistický zájazd
25.5. – 26.5.2024 Dolná Orava – jarný výlet
12.9. – 15.9.2024 Slovenský raj – juh

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *